Poster Bildiriler

Poster bildiriler PDF dosyası olarak sisteme yüklenecektir. Bununla ilgili bilgilendirme tüm yazarlara sms veya mail yolu ile ulaştırılmıştır. Herhangi sms veya mail alamamış ve henüz poster bildiri PDF dosyasını sisteme yüklememiş bildiri sahipleri kaan@motto.tc adresinden iletişime geçerek destek alabilirler.
POSTER BİLDİRİLER
Kod Bildiri
P01 POSTPARTUM DÖNEMDE EMZİRMENİN UYKU VE YORGUNLUK İLE İLİŞKİSİ
Ayşe Nur ATAŞ, Nebahat ÖZERDOĞAN
P02 EBELİK EĞİTİMİNİN PERSPEKTİFİ: EBELİK MESLEĞİNE GÜVEN
AYŞEGÜL DÖNMEZ, ÇİLER ELMAS
P03 EBELİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ VE MODERN TEKNİKLER: YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Ayten GEZGİNCİ, Aleyna YILDIZ
P04 SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ VE SAĞLIK EĞİTİMİNDEKİ KULLANIMI
Ayten GEZGİNCİ, Remziye GÜLTEPE
P05 GÜVEN DUYGUSU VE İLETİŞİMİN TEMELİ: YENİDOĞAN VE BABA BAĞLANMASI
Beyza ÖZ, Dilara EREN
P06 DOĞUM AĞRISIYLA BAŞA ÇIKMA; PERİNEAL SICAK UYGULAMA
Beyza ÖZ, Dilara EREN
P07 GENELEV ÇALIŞANLARININ CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE KORUNMA YOLLARI KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bircan Özcan, Remziye Gültepe, Gülcan Özcan ,
P08 GERİATRİK PALYATİF BAKIM VE EBE/HEMŞİRENİN ROLÜ
Burçin KARAKAŞ, Ayten DİNÇ
P09 EBELİK EĞİTİM FELSEFESİNİ ETKİLEYEN TEMEL FELSEFİ AKIM: PRAGMATİZM
Çiler ELMAS, Ayşegül DÖNMEZ
P10 İNFERTİLİTEDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI VE EBELİK
GÜLSEREN DAĞLAR , DEMET ÇAKIR
P12 DOĞUM AĞRISINI AZALTMAK İÇİN BİR YÖNTEM: REFLEKSOLOJİ
DİLARA EREN, BEYZA ÖZ
P13 DOĞUM ÖNCESİ BAKIMDA EBENİN ROLLERİ
DİLARA EREN, BEYZA ÖZ
P14 GEBELİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLER TÜKETMEK
Ebru ERTAŞ, Ayşegül DURMAZ
P15 DOĞUMHANE KLİNİK UYGULAMASINA ÇIKAN 3. VE 4. SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MAHREMİYET BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EBRU SAĞIROĞLU, RIDVAN DOĞAN , ASLIHAN ALPOĞUZ ,
P16 TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMINA EBELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİKÇİ BAHSİNE ETKİSİ
Ece Naz MORÇİMEN, Nur DUMAN
P17 ENGELLİ BİREYLERİN KARŞILAŞTIĞI ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI
Osman GÜLTEPE, Ayten DİNÇ
P18 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ(KKMM) HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE UYGULAMALARI
Sevde AKSU , Mukadder GÜN , Nuriye KARADAĞ , Feyzanur DAĞTEKİN
P19 YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER
Ayten DİNÇ, Gizem BORA ALKAN
P20 PANDEMİDE GEBE EBE İLETİŞİMİ: “TELE-EBELİK”
Gizem ÇITAK, Hatice ACAR BEKTAŞ
P21 YENİDOĞAN MİKROBİYOMUNA ANNE SÜTÜNÜN ETKİLERİ
Gizem Fikriye Kırkız, Sadi Turgut Bilgi
P22 ENGELSİZ BİR GEBELİK İÇİN EBELİK BAKIMI
İmran BOYLU, Ayşegül DURMAZ
P23 SUDA DOĞUM
Kübra KÖKEN, Şükran BAŞGÖL
P24 YAPAY ZEKANIN SAĞLIK VE OBSTETRİ ALANINDA KULLANIMI
Aysel BÜLEZ , Ahmet Rıza ŞAHİN, Merva KAPULU ,
P25 POSTPARTUM KANAMAYI TANILAMA VE ÖNLEME
Merve EKİZ , Ayşegül DURMAZ
P26 PERİNEAL YIRTIKLARDA BAKIM GİRİŞİMLERİ
Merve EKİZ , Ayşegül DURMAZ
P27 EBELİĞİN GELECEKTEKİ BAKIM ROLÜ: UTERUS TRANSPLANTASYONU
Meryem ÖZDEMİR, Aytül HADIMLI
P28 EMZİRME İÇİN GELİŞTİRİLEN İNOVATİF ÜRÜNLERİN İŞLEVSELLİĞİ, ESTETİK ÇEKİCİLİĞİ, MALİYET ETKİLİLİĞİ VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Nazlı ÜNLÜ BIDIK, Esin ÇEBER TURFAN
P29 SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA KULLANILAN TEORİLERİN EBELİK UYGULAMALARINDA KULLANILMASI İLE EMZİRMENİN DESTEKLENMESİ
Nazlı ÜNLÜ BIDIK, Esin ÇEBER TURFAN
P30 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EBELERİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ ROLLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Nilay BOZOĞLU, Semra ELMAS
P31 EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKTE ERKEKLERİN YERİ HAKKINDA Kİ GÖRÜŞLERİ
ESMA DEMİREZEN , NUR GİZEM AKDUMAN
P32 FERTİLİTE FARKINDALIĞI GELİŞTİRMEDE EBENİN SORUMLULUKLARI
Özge Kocaarslan, Gülseren Dağlar
P33 ALT ÜRİNER SİSTEM SORUNLARINI ÖNLEME SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEDE EBELİK BAKIMI VE SORUMLULUKLARI
Gülseren Dağlar, Özge Kocaarslan
P34 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE UYGULANAN İNVAZİV GİRİŞİMLERDE YENİDOĞANLARIN AĞRI ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZLEM AYDIN, AYŞE KARAKOÇ
P35 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN GEBELİKTE BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BELİRLEME VE TAHMİN ETMEYE İLİŞKİN KULLANILAN MODERN, BİLİMSEL VE GELENEKSEL YÖNTEMLER AÇSINDAN FARKINDALIĞI
Pınar KUMCU, Esma YÜKSEL, Nazan TUNA ORAN ,
P36 BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BELİRLEME VE TAHMİN ETMEDE KULLANILAN MODERN, BİLİMSEL VE GELENEKSEL YÖNTEMLER AÇISINDAN EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞI
Pınar KUMCU, Esma YÜKSEL , Nazan TUNA ORAN ,
P37 SEZARYEN DOĞUMU AZALTMADA EBENİN ROLÜ
Nilgün AVCI, Rabia DOĞU, Yağmur TOPRAK ,
P39 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİNİ TUTUMLARININ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
Emine SARUHAN , Rukiye HÖBEK AKARSU, Betül KUŞ ,
P40 GESTASYONEL DİYABET GÖRÜLME SIKLIĞI VE EBELİK BAKIMI
Seda SÖĞÜT, Kübra ÇETİN
P42 GEBELERDE KONSTİPASYON GÖRÜLME VE BAŞA ÇIKMA DURUMLARI
SENA ÖZEN
P43 GEBELERİN DÜZENLİ PRENATAL BAKIM ALMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Sevde AKSU , TUĞBA AKGÜN
P44 PEDİATRİ ALANINDA AİLE MERKEZLİ BAKIMA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN RESTROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Fatma YILMAZ KURT, Tanju OĞUL , Sevgi BEYAZGÜL ,
P45 YENİDOĞANLARDA AİLE MERKEZLİ BAKIMA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN RESTROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Fatma YILMAZ KURT, Tanju OĞUL , Sevgi BEYAZGÜL ,
P47 JİNEKOLOJİK KANSERLİ KADINLARDA YAŞANAN CİNSEL SORUNLAR VE EBELERİN ROLLERİ
Şule TUNUĞ, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ
P48 GEBELİK VE BESLENME
Tuğba KANARYA
P49 GEBELİKTE GRİP AŞISI UYGULAMASINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Tuğba KANARYA
P50 GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI
Tuğba YILMAZ ESENCAN, Ayça DEMİR YILDIRIM, Merve KOÇ, Hacer KELEŞ
P51 EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ADOLESAN GEBELERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI
Zeynep GESGE, Esra Nur KABAKCI, Fatma Deniz SAYINER ,
P52 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AŞIYA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI
Seval, Yonca, Seçil ,
P53 GEBELERİN PSİKOSOSYAL SAĞLIK DURUMLARININ PRENATAL BAĞLANMA İLE İLİŞKİSİ
Damla KARABULUT, Sema DERELİ YILMAZ
P54 GEBELİKTE YOGA; MATERNAL VE FETAL SONUÇLARI
Ayşenur , Hatice Beyza , Şule , Özgür

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.